Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tua Myhrman
Politiskt Parti
(S)
E-post
Tua.Myhrman@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31