Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2015-05-04
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud   2017-08-30 - 2018-12-31
Förskolenämnden   2019-09-30 - 2021-02-07
Förskolenämnden   2012-10-08 - 2013-06-11
Grundskolenämndens arbetsutskott   2016-11-14 - 2016-12-13
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2021-10-04 - 2021-11-07
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2021-03-08 - 2021-05-16
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2020-12-14 - 2021-02-07
Gymnasienämnden   2018-08-20 - 2018-10-15
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2020-09-29 - 2021-02-07
Huddinges pensionärsråd   2020-03-12 - 2021-05-30
Huge Fastigheter AB, styrelse   2016-06-13 - 2016-09-12
Högskolerådet   2020-12-02 - 2021-01-31
Kommunfullmäktige   2021-03-08 - 2021-03-28
Kommunfullmäktige   2020-09-29 - 2020-10-06
Kommunfullmäktige   2017-06-12 - 2017-07-05
Kommunfullmäktige   2017-02-13 - 2017-02-28
Kommunfullmäktige   2016-11-14 - 2016-11-28
Kommunfullmäktige   2016-10-10 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige   2016-09-12 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige   2016-05-09 - 2016-06-16
Kommunfullmäktige   2016-02-08 - 2016-02-16
Kommunfullmäktige   2013-09-09 - 2013-09-24
Kommunstyrelsen   2016-09-12 - 2017-03-27
Kultur- och fritidsnämnden   2021-08-23 - 2021-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2017-02-13 - 2017-03-27
Kultur- och fritidsnämnden   2015-03-16 - 2015-05-11
Kultur- och fritidsnämnden   2013-06-11 - 2013-09-09
Miljöberedningen   2016-12-14 - 2017-04-05
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2015-03-16
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2018-04-23 - 2018-12-31
Socialnämnden   2015-03-16 - 2015-09-14
Stockholm Vatten VA AB   2017-06-12 - 2019-03-31
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2015-02-09
Trygghets- och delaktighetsberedning   2021-05-05 - 2021-06-15
Trygghets- och delaktighetsberedning   2021-03-31 - 2021-05-04
Trygghets- och delaktighetsberedning   2019-10-23 - 2020-03-10