Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Vakant
Politiskt Parti
(M)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 33 av 33.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2021-11-08 - 2022-04-25
Demokratiberedningen 2015-03-16 - 2015-05-04
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud 2017-08-30 - 2018-12-31
Förskolenämnden 2019-03-22 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2012-10-08 - 2013-06-11
Grundskolenämndens arbetsutskott 2016-11-14 - 2016-12-13
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-22 - 2022-05-02
Gymnasienämnden 2018-08-20 - 2018-10-15
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2020-09-29 - 2021-02-07
Huddinges pensionärsråd 2020-03-12 - 2021-05-30
Huge Fastigheter AB, styrelse 2016-06-13 - 2016-09-12
Högskolerådet 2020-12-02 - 2021-01-31
Kommunfullmäktige 2017-06-12 - 2017-07-05
Kommunfullmäktige 2017-02-13 - 2017-02-28
Kommunfullmäktige 2016-11-14 - 2016-11-28
Kommunfullmäktige 2016-10-10 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige 2016-09-12 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige 2016-05-09 - 2016-06-16
Kommunfullmäktige 2016-02-08 - 2016-02-16
Kommunfullmäktige 2013-09-09 - 2013-09-24
Kommunrevision 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2016-09-12 - 2017-03-27
Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-23 - 2021-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-13 - 2017-03-27
Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 - 2015-05-11
Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-11 - 2013-09-09
Miljöberedningen 2016-12-14 - 2017-04-05
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2015-03-16
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2018-04-23 - 2018-12-31
Socialnämnden 2015-03-16 - 2015-09-14
Stockholm Vatten VA AB 2017-06-12 - 2019-03-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse 2023-01-01 - 2023-03-31
Tillsynsnämnden 2015-01-01 - 2015-02-09