Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Christian Ottosson
Politiskt Parti
(C)
E-post
christian.ottosson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Kommunrevision
SRV Återvinning AB, lekmannarevision
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 55 av 55.
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning 2010-11-01 - 2014-10-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Föreningen Svenskt Vatten, ombud 2021-02-24 - 2021-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud 2015-01-28 - 2016-01-27
Gymnasienämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2011-02-21 - 2013-11-25
Huddinges funktionshinderråd 2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges funktionshinderråd 2011-01-01 - 2013-11-25
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2022-10-15 - 2024-03-25
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2014-03-01 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2010-11-01 - 2013-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2018-10-15
Mälarens vattenvårdsförbund 2019-03-06 - 2022-04-25
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2014-03-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2013-11-25
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15
SKL Kommuntus AB, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud 2015-01-28 - 2017-04-05
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud 2015-01-28 - 2017-04-05
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2019-04-01 - 2022-04-25
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2015-04-24 - 2019-04-24
Valberedningen 2010-11-01 - 2014-10-20
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2019-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2015-01-28 - 2018-12-31