Christian Ottosson
Namn Christian Ottosson
Politiskt parti (C)
Telefon 08 535 313 54
E-post2 christian.ottosson@huddinge.se
   
Uppdrag
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälarens vattenvårdsförbund  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud   2015-01-28 - 2016-01-27
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2011-02-21 - 2013-11-25
Huddinges funktionshinderråd   2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2011-01-01 - 2013-11-25
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2014-03-01 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2010-11-01 - 2013-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2014-03-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2013-11-25
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
SKL Kommuntus AB, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2015-01-28 - 2017-04-05
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2015-01-28 - 2017-04-05
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Östra Sveriges Luftvårdsförbund   2015-01-28 - 2018-12-31