Förtroendevald

Fotografi av Åke Wickberg
Namn
Åke Wickberg
Politiskt Parti
E-post
Ake.Wickberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommunrevision
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2021-11-30
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-02-20 - 2021-11-30
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2019-01-01 - 2021-11-30
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2021-11-30
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunrevision 2021-12-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31