Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Vakant
Politiskt Parti
-
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision
Huge Bostäder AB, lekmannarevision
Revision för samtliga stiftelser där Huddinge kommun är förvaltare i enlighet med stifelselagen
SRV Återvinning AB, lekmannarevision
Söderenergi, lekmannarevision
Södertörns Energi AB, lekmannarevision
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-09-13
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2021-09-13
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2017-03-27 - 2019-04-24
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision 2016-02-08 - 2016-03-14
Huge Bostäder AB, lekmannarevision 2016-02-08 - 2016-03-14
Huge Fastigheter AB, revision 2016-02-08 - 2016-03-14
SRV Återvinning AB, lekmannarevision 2016-02-08 - 2016-03-14
Stiftelsen Flemingsberg Science 2017-04-05 - 2017-08-30
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud 2017-04-05 - 2017-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud 2017-04-05 - 2017-12-31