Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Arne Tärnblom
Politiskt Parti
(V)
E-post
Arne.Tarnblom@huddinge.se
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2022-04-06 - 2023-01-01
Mälarens vattenvårdsförbund 2019-03-06 - 2022-12-31
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 2018-02-19 - 2018-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2019-01-01 - 2022-12-31