Förtroendevald

Fotografi av Marica Lindblad
Namn
Marica Lindblad
Politiskt Parti
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
SRV Återvinning AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 33 av 33.
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2018-01-01 - 2018-08-13
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse 2015-01-28 - 2018-08-13
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-03-07 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-08-20
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-01 - 2018-08-13
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-08-13
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2018-08-13
Miljönämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Miljövårdsråd 2011-01-24 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-08-20
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2006-12-01 - 2010-11-30
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
SRV Återvinning AB, styrelse 2015-04-16 - 2019-04-16
SRV Återvinning AB, styrelse 2011-04-24 - 2015-04-23
Södertörns Energi AB, ombud 2018-01-01 - 2018-08-13
Södertörns Energi AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2017-02-13 - 2019-04-24
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2011-04-22 - 2015-04-23