Ingen bild
Namn Linda von Fircks
Politiskt parti (M)
E-post2 Linda.von-Fircks@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommunfullmäktige  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2016-12-05 - 2018-12-31