Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Eva-Li Prades
Politiskt Parti
(S)
E-post
Eva-Li.Prades-Eriksson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision
Huge Bostäder AB, lekmannarevision
Kommunrevision
Revision för samtliga stiftelser där Huddinge kommun är förvaltare i enlighet med stifelselagen
SRV Återvinning AB, lekmannarevision
Söderenergi, lekmannarevision
Södertörns Energi AB, lekmannarevision
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Huge Bostäder AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Kommunrevision 2019-03-18 - 2022-12-31
SRV Återvinning AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Söderenergi, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-27
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-27
Tyresåns Vattenvårdsförbund, lekmannarevision 2020-04-20 - 2021-04-30