Ingen bild
Namn Gustaf Nyberg
Politiskt parti (MP)
E-post2 Per.Nyberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period