Förtroendevald

Fotografi av Marie Fors
Namn
Marie Fors
Politiskt Parti
(S)
E-post
marie.fors@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Socialnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 16 av 16.
Tidigare uppdrag Period
Huddinges brottsförebyggande råd 2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd 2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2020-09-09 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-09-08
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 2017-06-19 - 2018-12-31
Socialnämnden 2015-01-01 - 2017-06-19
Äldreomsorgsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31