Marie Fors
Namn Marie Fors
Politiskt parti (S)
E-post2 marie.fors@huddinge.se
   
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2020-09-08
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden   2017-06-19 - 2018-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2017-06-19
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31