Marie Fors
Namn Marie Fors
Politiskt parti (S)
Mobil 070 774 32 59
E-post1 marie.fors141@outlook.com
E-post2 marie.fors@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges brottsförebyggande råd  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2017-06-19
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31