Ingen bild
Namn Roland Gustavsson
Politiskt parti (L)
E-post2 roland.gustavsson@comhem.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31