Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Sara Grapne
Politiskt Parti
(M)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.