Charlotte Björkman
Namn Charlotte Björkman
Politiskt parti (HP)
E-post2 Charlotte.Bjorkman@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Valberedningen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Tillsynsnämnden   2016-05-09 - 2016-11-13
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31