Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-10-10 - 2016-11-13
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2016-06-17 - 2016-09-11
Förskolenämnden   2013-05-13 - 2013-11-11
Grundskolenämnden   2013-10-07 - 2013-12-09
Huge Fastigheter AB, styrelse   2017-04-24 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2015-03-16 - 2015-03-30
Kommunfullmäktige   2014-09-08 - 2014-10-06
Kommunfullmäktige   2014-06-10 - 2014-07-07
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2016-06-16 - 2016-09-28
Kommunstyrelsen   2017-11-06 - 2017-12-11
Kommunstyrelsen   2017-11-01 - 2017-11-06
Kommunstyrelsen   2016-06-17 - 2016-09-26
Miljöberedningen   2016-06-16 - 2016-11-23
Natur- och byggnadsnämnden   2017-11-06 - 2018-02-19
Natur- och byggnadsnämnden   2017-09-11 - 2017-11-06
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2013-03-25
Rådet för fysisk planering   2016-06-16 - 2016-08-30
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-04-15 - 2013-09-09
SRV Återvinning AB, ombud   2016-06-16 - 2016-09-28
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2016-06-16 - 2016-09-28
Södertörns Energi AB   2016-06-17 - 2016-09-12
Valberedningen   2016-06-17 - 2017-03-27
Äldreomsorgsnämnden   2017-02-13 - 2017-03-27