Ingen bild
Namn Magnus Björkander
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2015-01-28 - 2018-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2011-01-01 - 2014-12-31