Christian Ottosson
Namn Christian Ottosson
Politiskt parti (C)
Telefon 08 535 313 54
E-post2 christian.ottosson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges brottsförebyggande råd  
Kommentusgruppen AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud   2015-01-28 - 2016-01-27
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2011-02-21 - 2013-11-25
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2014-03-01 - 2014-12-31
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2011-01-01 - 2013-11-25
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommentusgruppen AB, ombud   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunförbundet Stockholms län   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2014-03-01 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2010-11-01 - 2013-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Planerings- och personalutskottet   2014-03-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2013-11-25
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2015-01-28 - 2017-04-05
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2015-01-28 - 2017-04-05
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20