Ingen bild
Namn Olle Johansson
Politiskt parti DHR
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31