Ingen bild
Namn Yvonne Wahlström
Politiskt parti (S)
E-post2 Yvonne.Wahlstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2013-03-04 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2017-03-27 - 2018-12-31