Ingen bild
Namn Stefan Lindbom
Politiskt parti (S)
E-post1 lindbom.stefan@gmail.com
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2013-03-04 - 2014-12-31