Ingen bild
Namn Stefan Lindbom
Politiskt parti (S)
E-post2 Rune.Lindbom@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2013-03-04 - 2014-12-31