Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-09-12 - 2016-10-10
Förskolenämnden   2016-09-12 - 2016-11-13
Grundskolenämnden   2016-11-14 - 2016-12-04
Gymnasienämnden   2016-10-10 - 2016-11-13
Kommunfullmäktige   2020-06-09 - 2020-06-29
Kommunfullmäktige   2016-04-11 - 2016-04-24
Kommunfullmäktige   2013-11-11 - 2014-01-07
Kommunrevision   2019-09-01 - 2020-09-28
Äldreomsorgsnämnden   2016-05-01 - 2016-06-12