Zaire Kanat Yildirim
Namn Zaire Kanat Yildirim
Politiskt parti (MP)
E-post1 Zaire.Kanat-Yildirim@huddinge.se
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10