Ingen bild
Namn Tahvo Jauhojärvi
Politiskt parti (S)
E-post2 Tahvo.Jauhojarvi@huddinge.se
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31