Ingen bild
Namn Barbro Lind
Politiskt parti (MP)
E-post2 Barbro.Lind@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2016-10-10 - 2018-10-14
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-10-10
Huddinges pensionärsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-09-29
Kommunfullmäktige   2016-10-25 - 2018-10-14
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31