Ingen bild
Namn Barbro Lind
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Äldreomsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-10-10