Ingen bild
Namn Tove Madsen
Politiskt parti (L)
E-post2 Tove.Madsen@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2020-06-03 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31