Ingen bild
Namn Lena Tjärnström
Politiskt parti Strokeföreningen Södertörn
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period