Ingen bild
Namn Lotten Slätt
Politiskt parti FHDBF
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period