Ingen bild
Namn Håkan Jarmar
Politiskt parti RSMH
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period