Ingen bild
Namn Eva Hagblom
Politiskt parti RBU
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period