Malin Danielsson
Namn Malin Danielsson
Politiskt parti (L)
Telefon 08 535 301 83
E-post2 malin.danielsson@huddinge.se
Adress Kvintettvägen 48 
Postnummer 142 43
Ort Skogås
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Södertörns Energi AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2011-01-01 - 2015-04-23
Grundskolenämnden   2012-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Stockholms län   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Planerings- och personalutskottet   2012-02-20 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Söderenergi AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2011-01-24 - 2011-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2015-01-28 - 2016-03-30
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2016-02-08
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Vårljus AB, ombud   2011-03-21 - 2014-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2011-01-01 - 2014-12-31