Malin Danielsson
Namn Malin Danielsson
Politiskt parti (L)
E-post2 malin.danielsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2019-04-01 - 2020-03-23
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2019-04-01 - 2020-03-23
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2011-01-01 - 2015-04-23
Grundskolenämnden   2012-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-10-24 - 2020-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-10-24 - 2020-04-01
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2012-02-20 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2019-01-01 - 2020-04-01
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-03-30 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Söderenergi AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2011-01-24 - 2011-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2015-01-28 - 2016-03-30
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2016-02-08
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Vårljus AB, ombud   2011-03-21 - 2014-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2011-01-01 - 2014-12-31