Ingen bild
Namn Gudrun Hay
Politiskt parti (DP)
E-post2 Gudrun.Hay@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period