Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lasse Reuterberg
Politiskt Parti
E-post
lasse.reuterberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023-01-01 - 2023-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022-02-22 - 2022-12-31