Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndenLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Tomas Selin (C) Ordförande
Anders Ferbe (S) 1:e vice ordförande
Martina Nyman (L) 2:e vice ordförande
Wille Birksten (S) Ledamot
Berit Sisell (S) Ledamot
Nicole Ilias (S) Ledamot
Maria Uggla (MP) Ledamot
Anders Törnlund (V) Ledamot
Carina Tärnsby (M) Ledamot
Jörgen Jönsson (M) Ledamot
Stefan Gustafsson (M) Ledamot
Gorges Barkho (KD) Ledamot
Alexandra Ghialamas (SD) Ledamot

Olivia Schulze (S) Ersättare
Tommy Karlsson (S) Ersättare
Sanja Johansson (S) Ersättare
Sven van Kerkvoorde (S) Ersättare
Caroline Palm (C) Ersättare
Cedric Fredmer (HP) Ersättare
Lasse Alm (V) Ersättare
Vera Sandblom (M) Ersättare
Anders Dyberg (M) Ersättare
Hamid Nabati (M) Ersättare
Viktor Dovresjö (L) Ersättare
Patrik Willingstam (DP) Ersättare
Ulf Thalin (SD) Ersättare


Sida 1 av 1