Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tommy Karlsson
Politiskt Parti
(S)
E-post
tommy.karlsson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.