Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Stefan Gustafsson
Politiskt Parti
(M)
E-post
stefan.gustafsson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.