Ingen bild
Namn Tomas Selin
Politiskt parti (C)
E-post2 Tomas.Selin@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Högskolerådet  
Kommunfullmäktige  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2017-11-06 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2017-03-27 - 2017-11-06
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-10-14