Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskottLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Tomas Selin (C) Ordförande
Anders Ferbe (S) Förste vice ordförande
Martina Nyman (L) Andre vice ordförande
Maria Uggla (MP) Ledamot
Carina Tärnsby (M) Ledamot

Berit Sisell (S) Ersättare
Cedric Fredmer (HP) Ersättare
Anders Törnlund (V) Ersättare
Jörgen Jönsson (M) Ersättare
Gorges Barkho (KD) Ersättare


Sida 1 av 1