Ingen bild
Namn Martina Nyman
Politiskt parti (L)
E-post2 Martina.Nyman@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period