Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Martina Nyman
Politiskt Parti
(L)
E-post
Martina.Nyman@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2021-05-05 - 2023-01-01
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31