Beredning för trygghet, prevention och demokrati

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 24 av 24.
Namn Parti Uppdrag
Aza Cheragwandi (S) Ordförande
Angelica Bodén (C) 1:e vice ordförande
Cecilia Nordin (DP) 2:e vice ordförande
Kamile Ünver (S) Ledamot
Louise Rollins (MP) Ledamot
Christian Stulen (HP) Ledamot
Helena Perkkalainen (V) Ledamot
Attila Kuru (M) Ledamot
Linda von Fircks (M) Ledamot
Jonas Söderstrand (KD) Ledamot
Martina Nyman (L) Ledamot
Roger Urbanski (SD) Ledamot

Maria Burén (S) Ersättare
Pran Malhotra (S) Ersättare
Saleh Aman (C) Ersättare
Birgitta Ljung (MP) Ersättare
Tina Varga Kjäll (HP) Ersättare
Simon Tuhkunen (V) Ersättare
Mats Österholm (M) Ersättare
Björn Karlsson (M) Ersättare
Vakant (L) Ersättare
Viveka Birgersdotter (DP) Ersättare
Nikki Musici (KD) Ersättare
Markus Andersson (SD) Ersättare


Sida 1 av 1