Nujin Alacabek
Namn Nujin Alacabek
Politiskt parti (V)
Telefon 0853530141
E-post2 Nujin.Alacabek-Darwich@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Valberedningen  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2015-09-14
Förskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2015-09-14
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2013-04-15 - 2014-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14