Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelseLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Lars-Göran Sander (C) Ordförande
Eeva Laine (S) 1:e vice ordförande
Cecilia Sundberg (M) 2:e vice ordförande
Tove Axelsson (S) Ledamot
Cem Delen (L) Ledamot

Rasmus Lenefors (S) Ersättare
Louise Rollins (MP) Ersättare
Nujin Alacabek (V) Ersättare
Hampus Holmgren (M) Ersättare
Karl Henriksson (KD) Ersättare


Sida 1 av 1