Rasmus Lenefors
Namn Rasmus Lenefors
Politiskt parti (S)
Telefon 0853530145
E-post2 Rasmus.Lenefors@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Grundskolenämnden  
Grundskolenämndens arbetsutskott  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Högskolerådet  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälardalsråd  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2016-09-26 - 2019-04-24
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2016-12-05 - 2018-10-14
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2016-09-26 - 2019-04-24
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2017-01-01 - 2017-11-17
Högskolerådet   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2018-02-04 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2016-09-26 - 2017-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-03-14 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-09-28 - 2017-10-31
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2017-06-19 - 2018-12-31
Nätverket Healthy Cities   2017-03-15 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2016-09-28 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2016-09-26 - 2019-04-21