Grundskolenämnden

Sekreterare: Ewa-Marie Ås

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Rasmus Lenefors (S) Ordförande
Didrik von Seth (C) 1:e vice ordförande
Hampus Holmgren (M) 2:e vice ordförande
Lena Berg (S) Ledamot
Sasan Akhtari (S) Ledamot
Magnus Jonsson (MP) Ledamot
Tina Varga Kjäll (HP) Ledamot
Leif Tjärnstig (V) Ledamot
Anna Sjösten Yderhag (M) Ledamot
Carl-Otto Engberg (L) Ledamot
Mats Forssén (DP) Ledamot
Aram El Khoury (KD) Ledamot
Sven Pernils (SD) Ledamot

Bertil Tunefalk (S) Ersättare
Margareta Lydén Lövkvist (S) Ersättare
Julia Baylan (S) Ersättare
Marie Sher (S) Ersättare
Maria Burén (S) Ersättare
Victor Sund (C) Ersättare
Konrad Hyltén (V) Ersättare
Nikolaus Papaxanthis (M) Ersättare
Tareq Khan (M) Ersättare
Jari Belltorp (M) Ersättare
Ingela Sandström (M) Ersättare
Simon Alderborn (L) Ersättare
Markus Andersson (SD) Ersättare


Sida 1 av 1