Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Julia Baylan
Politiskt Parti
(S)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.