Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Margareta Lydén Lövkvist
Politiskt Parti
(S)
E-post
Margareta.Lyden-Lovkvist@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2016-10-13 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2013-05-21 - 2014-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31