Ingen bild
Namn Margareta Lydén Lövkvist
Politiskt parti (S)
E-post2 Margareta.Lyden-Lovkvist@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott   2016-10-13 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2013-05-21 - 2014-10-14