Ingen bild
Namn Didrik von Seth
Politiskt parti (C)
E-post2 Didrik.von-Seth@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
SRV Återvinning AB, styrelse   2018-03-26 - 2019-04-16