Grundskolenämndens arbetsutskott

Sekreterare: Ewa-Marie Ås

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Rasmus Lenefors (S) Ordförande
Didrik von Seth (C) 1:e Vice ordförande
Hampus Holmgren (M) 2:e vice ordförande
Tina Varga Kjäll (HP) Ledamot
Carl-Otto Engberg (L) Ledamot

Lena Berg (S) Ersättare
Moa Eliasson (MP) Ersättare
Leif Tjärnstig (V) Ersättare
Anna Sjösten Yderhag (M) Ersättare
Mats Forssén (DP) Ersättare


Sida 1 av 1