Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lena Berg
Politiskt Parti
(S)
E-post
Lena.Berg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Valnämndens arbetsutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasienämnden 2012-02-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2021-10-19 - 2022-10-14
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2017-12-11 - 2018-12-31
Valnämnden 2015-01-01 - 2017-12-11