Valnämndens arbetsutskott

Sekreterare: Daniel Lundin

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 5 av 5.
Namn Parti Uppdrag
Lena Berg (S) Ordförande
Cedric Fredmer (HP) vice ordförande
Gunilla Helmerson (M) Ledamot

Henrik Juhlin (C) Ersättare
Petra Nilsson (L) Ersättare


Sida 1 av 1