Gunilla Helmerson
Namn Gunilla Helmerson
Politiskt parti (M)
E-post2 gunilla.helmerson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälardalsråd  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2016-09-12 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-12-14
Mälardalsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Socialnämnden   2015-01-01 - 2017-08-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31